Gudstjänst Sön 3 jan 02:00

Från Immanuelskyrkan i Örebro, som är en del av Evangeliska Frikyrkan. Ungdomspastor Edward Härgestam predikar och Josefine Arenius leder gudstjänsten. Barnkören IMK One Piece medverkar och Simon Väderklint leder sång och musik.