Forum Tor 21 jan 08:10

09:00: Framtiden för den europeiska säkerhetsordningen. Veronika Wand-Danielsson, chef Amerikaenheten UD, om Sveriges partnerskap med USA. Sverige och EU - tillit och samarbete, med Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU ministern. Satsar Sverige rätt? Johannes Malminen, Totalförsvarets forskningsinstitut. Ledamöter från riksdagens utrikesutskott: Hans Wallmark (M), Björn Söder (SD), Janine Alm-Ericsson (MP) och Kerstin Lundgren (C), om vad deras partier vill prioritera. Arrangör: Folk och försvar. Från 11/1. 09:45: Norden - tillsammans i världen. Vad kan Norden vinna på större enighet? Samtal med Christian Syse, Norges ambassadör i Sverige och Liisa Talonpoika Finlands ambassadör i Sverige. Därefter talar Michael Claesson, insatschef Försvarsmakten och Eva Hagström Frisell, Totalförsvarets forskningsinstitut, om behovet av ett utökat nordiskt försvarssamarbete. Avslutningsvis kommentarer från ledamöter i riksdagens utrikesutskott: Kenneth G Forslund (S), Fredrik Malm (L), Lars Adaktusson (KD) och Håkan Svenneling (V). Arrangör: Folk och försvar. Från 11/1.11:00: EU-magasinet. DIREKT. Gårdagens EU-politiska debatt i riksdagen och de viktigaste frågorna som debatteras i Europaparlamentet i veckan kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. 12:00: Rapport.12:03: Företagare som utnyttjas och äldreutredningen. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och socialminister Lena Hallengren (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter.14:45: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Sänds med fördröjning.16:00: Rapport.16:05: Hänt i dag.