Naturens vilda singelpappor Naturfilm från 2018

Se på naturen, säger de som vill ha traditionella könsroller. Men hos djuren är bilden inte alls entydig. Simsnäppans hona drar söderut och låter pappan ta allt ansvar för ungarna. Och hos våra kantnålar på västkusten tar papporna även hand om själva dräktigheten.