Forum Fre 15 jan 09:00

09:00: Rättvist fördelade utsläpp och bussning till skolor. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S), utbildningsminister Anna Ekström (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 12:00: Rapport. 12:03: Så påverkar samhällsutvecklingen brottsligheten. Ett seminarium om brottslighetens utveckling och de brottsbekämpande myndigheternas förutsättningar. Med Fredrik Torberger, omvärldsanalytiker Kairos Future, Amir Rostami, kriminolog, Lena Nitz, Polisförbundet, Emil Hjalmarsson, Nationellt forensiskt center, m fl. Arrangör: Polisförbundet. Från 3/12. 13:45: Framtidens krigsföring och konflikter. Framtidens krigsföring - nya domäner och system, med Carl Bildt, före detta statsminister och utrikesminister (M). Därefter talar Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan, om framtidens konflikter - nya metoder och orsaker, och Jens Mattsson, generaldirektör FOI, om försvarsforskning i framtiden. Kommentarer av Amanda Wollstad, chefredaktör Svensk Tidskrift och Catarina Kärkkäinen, redaktör Timbros nättidskrift Smedjan. Arrangör: Folk och försvar. Från 11/1. 14:45: Avtalet om brexit - vad innebär det för Sverige? Avtalet som reglerar relationen mellan EU och Storbritannien efter brexit presenteras och diskuteras. Med Paulina Dejmek Hack, EU-kommissionen, Hans Dahlgren (S), EU-minister, Henrik Isakson, Svenskt Näringsliv, Ellen Nygren, LO och Göran von Sydow, Sieps. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 13/1. 15:45: Politik i bokhyllan: Förintelsens barn. DIREKT. Journalisten Margit Silberstein skriver om hur hennes föräldrar förenas i Sverige, om hur de i skuggan av de döda i förintelselägren bygger ett nytt liv i det svenska folkhemmet. Sharon Jåma intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.