Forum Tor 14 jan 09:00

09:00: Vad stack ut i partiledardebatten? SVT:s Mats Knutson kommenterar årets första partiledardebatt i riksdagen. Därefter samtal med Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé och Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet. Programledare: Linda Nilarve. Från 13/1. 09:40: Styrning av det civila försvaret och lärdomar från pandemin. Utveckling av det civila försvaret - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vem styr i kris och krig? med Barbro Holmberg, utredare om civilt försvar. Vad är kommunernas roll i det civila försvaret? Anders Knape, ordf Sveriges Kommuner och Regioner. Att bygga beredskap för nästa kris, med Pär Eriksson, forskningsledare FOI. Misse Wester, professor avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet vid Lunds Universitet, talar om medborgarnas beredskap för det oväntade. Avslutande kommentarer av Matilda Ekeblad, ordf Muf, och Philip Botström, ordf SSU. Arrangör: Folk och försvar. Från 12/1. 11:00: Inre hoten mot vår trygghet och demokrati. Den organiserade brottsligheten - ett hot mot demokratin, med rikspolischef Anders Thornberg. Separatistisk extremism som underminerar demokratin, med Magnus Ranstorp, forskningsledare Försvarshögskolan. Myndighetssamverkan - till försvar för demokratin, med Pia Bergman, expert ekonomisk brottslighet. Hat och hot som bryter ner demokratin, med Anna-Lena Pogulis, projektledare SKR, Henrik Almén, förbundsordf Ung Media och Patrik Oksanen, journalist. Kommentarer från Ida Alterå, ordf Cuf, Romina Pourmokhtari, ordf Luf och ordf Ung Vänster. Arrangör: Folk och försvar. Från 12/1. 12:00: Rapport. 12:03: Inre hoten mot vår trygghet och demokrati, forts. 12:15: Kränkning inom försvaret och agerande under coronapandemin. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), socialminister Lena Hallengren (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter har pressträff om läget. 14:45: Riksdagens frågestund. Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) och utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg (S), svarar på ledamöternas frågor. Sänds med fördröjning. 16:00: Rapport. 16:05: Marmorstein svarar. DIREKT.