Gudstjänst Fjärde advent

Fjärde adventsgudstjänsten kommer från Åkersbergs stiftsgård som hör till Lunds stift. Dagens tema är Herrens moder och över detta predikar prästen Karin Sundmark, för sång och musik står barnkören Sångskolan under ledning av Katarina Koos.