I klimatets spår Avsnitt 1

Världens klimat blir varmare, och Sverige värms upp dubbelt så snabbt som övriga delar av jordklotet. Anders Lundin ger sig ut på en resa runt Sverige för att ta reda på vilka djur som missgynnas av klimatförändringarna, och vilka som gynnas. Vattensköldpaddor simmar idag omkring i svenska vatten, men de är ett hot mot växter och smådjur. Fladdermöss gillar ett fuktigt och varmt klimat och sprider sig allt längre norrut. Antalet vildsvin ökar dramatiskt, och de kan leva på en större yta när snön och tjälen minskar. Programledare: Anders Lundin. Del 1 av 4.