Multikonst - hela Sverige går på utställning Från utställningen Multikonst på Nationalmuseum i Stockholm

Lördagen den 11 februari 1967 öppnade utställningen Multikonst på Nationalmuseum i Stockholm. Utställningen var ett stor upplagt pedagogiskt försök att få allmänheten att bli mer konstintresserad, att bredda konstbegreppet, m m. Därför öppnade samtidigt 99 andra likadana utställningar på andra platser i Sverige samtidigt som tävlingar och andra aktiviteter började. Sveriges Radio (SR) sände också direkt via televisionen från utställningens vernissage på Nationalmuseum där många kända personer var närvarande.