Cullberg, en koreografs arbete Birgit Cullberg arbetar med "Eurydike är död" och "Romeo och Julia"

Kameran har följt Birgit Cullberg under några månader under hösten 1969, då hon arbetade med TV-instuderingen av "Eurydike är död" och med baletten "Romeo och Julia".