TV-veteraner Fyra TV-veteraner utbyter erfarenheter från många år framför och bakom TV:s kameror

Bo Bjelfvenstam, 60, Bengt Feldreich, 60, Sören Larsson, 60, och Håkan Unsgaard, 63, alla nyligen pensionerade från Sveriges Television, utbyter erfarenheter från många år framför och bakom tv's kameror.