Jordrike En film om jorden och människorna när Sverige förvandlades till industrination

1776 får dalabonden Maths Jansson pris av Gustav III för sin revolutionerande plog - det är här det moderna industrisveriges historia börjar. Nya uppfinningar ger oss ett nytt jordbruk som kan försörja en växande befolkning. En befolkning som alltmer får sitt arbete i den industri som börjar tillverka maskiner och redskap till jordbruket.