Tomas Ledin Ett porträtt av artisten Tomas Ledin, gjort av Susanne Cederberg

Ett porträtt av artisten Tomas Ledin, gjort av Susanne Cederberg.