Flotten av Kent Andersson Ett spel med sånger om fem personer och en främling

Ett spel med sånger om fem personer och en främling, som i fem knops fart driver flotten Sverige mot Lycksalighetens ö. "Flotten" ingår i Kent Anderssons s k Göteborgstriologi och är det första i en rad uppmärksammade grupparbeten på Göteborgs Stadsteater.