Hemmet av Kent Andersson och Bengt Bratt En underhållande satir över åldringsvården

En underhållande satir över åldringsvården, över en välfärd som blivit mekanisk."Hemmet" ingår i Kent Anderssons s k Göteborgstriologi, en serie uppmärksammade grupparbeten på Göteborgs Stadsteater.