Klassträffen TV-pjäs av Carin Mannheimer

Pjäs av Carin Mannheimer. Fem kvinnor "eftersläcker" på ett hotellrum efter att ha firat 20-årsjubileet av sin studentexamen.