Gudstjänst Gudstjänst från Östermalmskyrkan i Kristianstad

Gudstjänst från Östermalmskyrkan i Kristianstad. Mötesledare: Lars-Gunnar Hjalmarsson. Predikant: Ingemar Hylén. Körledare och sångsolist: Gunilla Hylén. Medverkande: Sånggruppen Vattenfall, Tillsammanskören och barn.