Några minuter i Lars Noréns liv En film om Lars Norén, gjord av Rainer Hartleb

En film om författaren Lars Norén, gjord av Rainer Hartleb.