Vad mannen gör är alltid det rätta Om kvinnors kamp för jämlikhet, för lika lön och inte minst kampen för fred

Om kvinnors historia. Om franska revolutionens kvinnor, om suffragetter och svenska rösträttskvinnor, om Alva Myrdals kollektivhus och om 60-talets rödstrumpor. Om kvinnors kamp för jämlikhet, för lika lön och inte minst kampen för fred.