Till frågan om kvinnans rösträtt Folkstormen mot Radiotjänst då en kvinna, Astrid Kindstrand, för första gången läst dagsnyheterna

Våren 1939 drabbades AB Radiotjänst av en av sina första folkstormar. En kvinna, Astrid Kindstrand, hade för första gången läst dagsnyheterna. Ljudbandet med folkstormen är bildsatt med stillbilder om kvinnan i slutet på 1930-talet och från Radiotjänst vid samma tid.Producent: Leif Furhammar.