En röst ur det förgångna Ett program om upptäcktsresanden och politikern Sven Hedin, av Olle Häger och Hans Villus

Ett program om upptäcktsresanden och politikern Sven Hedin, byggt på hans egna uttalanden och skrifter.Av Olle Häger och Hans Villius.