Nobelfesten - prisutdelningen 1976 Nobelprisutdelningen 1976 i Stockholms konserthus

Prisutdelningen i Stockholm konserthus.