Bertil Ohlin minns Intervju med Bertil Ohlin

Intervju med Bertil Ohlin som gjordes i samband med att hans memoarer kom ut.