Tango Lima Om en fred på liv och död

Om en fred på liv och död.Eva Ginsburg och Peter Torbiörnsson har under en längre tid följt unga svenska soldater från den svenska sommaren in i granaternas grå krigsvinter i Bosnien. Tango Lima är kodnamnet för en av de svenska baserna i Tuzla.