Den vita piskan En dokumentär av Rune Formare om statarna - jordbrukets jordlösa arbetare.

Statarna - jordbrukets jordlösa arbetare. En dokumentation av ett dystert kapitel i den svenska sociala utvecklingen från sent 1700-tal och fram till 1945, då statarsystemet avskaffades.