Taube, Stockholm och mycket annat Sven-Bertil Taubes film om pappa Evert och familjen

Sven Bertil Taubes film om pappa Evert och familjen.