Sista skriket En lätt tintad moralitet av Ingmar Bergman.

En lätt tintad moralitet av Ingmar Bergman. Stumfilmsregissören Georg af Klerckers ödesdigra möte med den allsmäktige filmdirektören Charles Magnusson. I rollerna: Georg af Klercker - Björn Granath Charles Magnusson - Ingvar Kjellson Elisabeth Holm - Anna von Rosen