Valvaka Valvakan med resultatet av 1985 års val med kommentarer och analyser

Direktsänd valvaka, första timmen teckentolkas.Programledare: Ingemar Odlander och Pia Brandelius.