O-ringens 5-dagarsorientering Program om orienteringstävlingen O-ringen

Ett program om O-ringen 1973, både tävling och kringarrangemang.