Willy - här gick min resa Med anledning av författaren Willy Kyrklunds bortgång visar SVT i dag en dokumentär om honom

Willy Kyrklund är författaren med de få och precisa orden. Språklärd och berest. Kultförklarad av dagens unga läsare. Tillsammans med producenten Ann Victorin reste han tillbaka till sin barndoms by Harlu i nuvarande ryska Karelen, där han inte varit på 60 år.