Biskopsvigning i Uppsala Domkyrka Christina Odenberg vigs till biskop och blir därmed den första kvinnliga biskopen i Svenska kyrkan

Christina Odenberg vigs till biskop för Lunds stift och blir därmed den första kvinnliga biskopen i Svenska kyrkan. Ärkebiskop Karl Gustav Hammar förrättar vigningen och assisteras av biskopar från Sverige, övriga Norden, Baltikum, Tyskland och USA. Svenska assisterande biskopar är Claes-Bertil Ytterberg och Bengt Wadensjö.