Carl Gustaf heter jag Personligt med kronprinsen, 25 år

Personligt med kronprinsen, 25 år.