Muslimsk fredagsbön Direktsänd högtidsbön från den nya moskén i Stockholm

Direktsänd högtidsbön från den nya moskén i Stockholm. Böneutrop. Predikan på arabiska och svenska. Bilder från tvagningsrummet. Fredagsbönen leds av imamen Haytham Rahmeh.