Muslimsk gudstjänst inför Kadirnatten Gudstjänst från moskén i Malmö

Gudstjänst inför Kadirnatten från moskén i Malmö. Koranrecitation och predikan av Imam Jonus Latifov. Flickkören Gröna Stjärnan och pojkkören El-Muhadjir sjunger. Böneutropare: Fuad Alibebovic.