Löjtnant Julio - En utlandssvensk Ett program om Svante Grände som arbetade i Chile när Allende störtades

SVANTE GRÄNDE ARBETADE FÖR BISTÅNDSORGANISATIONEN UBV I CHILE NÄR ALLENDE-REGERINGEN STÖRTADES. HAN GICK UNDER JORDEN OCH TOG SIG SÅ SMÅNINGOM ÖVER TILL ARGENTINA. DÄR ANSLÖT HAN SIG UNDER TÄCKNAMNET JULIO TILL EN GERILLAGRUPP. HAN STUPADE FÖR MILITÄRENS KULOR I TUCUMAN DEN 14 OKTOBER 1975. GRÄNDES LIV SKILDRAS GENOM INTERVJUER MED ANHÖRIGA OCH KAMRATER FRÅN CHILE- OCH ARGENTINA-TIDEN.