Swedenborg - änglarnas ombudsman Om det svenska 1700-talsgeniet som gått till världshistorien med sina skildringar av andevärlden

Om det svenska 1700-talsgeniet - vetenskapsman, diktare och profet - som gått till världshistorien med sina skildringar av andevärlden. Här intervjuas Lars Gyllensten, Heidi von Born, Lars Bergquist och andra om varför de fängslas av hans liv och idéer. En film till Emanuel Swedenborgs 300-årsjubileum från kulturredaktionen i Örebro.