Med kungen på semester Kortfilm av Knut Martin

Kortfilm av Knut Martin.