Semester 1939 Om den första lagstadgade semestern i Sverige 1939

SF 2880