Söndagspromenaden En pjäs av Lars Forssell där handlingen utspelas vid sekelskiftet 1800-1900 i en svensk småstad

En pjäs av Lars Forssell.Handlingen utspelas vid sekelskiftet 1800-1900 i en svensk småstad, kring specerihandlaren Coriander och hans brokiga familj.