Där farlig sunnan går Med Hans Villius på historisk seglats längs Kalmarsund

Med Hans Villius på historisk seglats längs Kalmarsund. Det är en dokumentär präglad av nostalgi från barndomssomrar vid vattnet men också av historiska strövtåg.