Lappen Svensk dokumentär från 1992

Lars Theodor Jonsson, på 1930-talet framgångsrik skidlöpare, lever nu på sin ålders höst som en outsider.