Marcus Wallenberg Marcus Wallenberg samtalar med Lennart Hyland

En ihopredigering av Lennart Hylands program om Marcus Wallenberg från våren 1980.