Byn som vägrade dö En film av Curt Strömblad om självtillit och förändring i fjällbyn Huså, på baksidan av Åreskutan

En film av Curt Strömblad om självtillit och förändring i Huså, en fjällby på baksidan av Åreskutan. I 140 år var Huså ett framgångsrikt bruksamhälle där man bröt och förädlade kopparmalm. Sedan följde försörjningsproblem och allt större utflyttning, till sist var också skolan och affären nedläggningshotade. Men ett teaterspel i slutet av 1970-talet ledde till att Husåborna beslöt sig att tillsammans rädda byn. De bildade ett kooperativ som kämpar för att skapa en småskalig turism i en fjällby som vill bevara sin genuina karaktär i en orörd, storslagen natur. Idag lever Huså igen.

Programmet finns tillgängligt till den 31 januari 2021.