Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka Gudstjänsten leds av påven Johannes Paulus II och ärkebiskop Bertil Werkström

Gudstjänsten leds av påven Johannes Paulus II och ärkebiskop Bertil Werkström i närvaro av bl a kungaparet och samfundsledare i Sverige.