Jesu syster eller när Gud fick en dotter En berättelse av Eva Moberg och Bengt-Åke Kimbré.

En berättelse av Eva Moberg och Bengt-Åke Kimbré. De kristnas Gud kallas Fader. Idealen förkunnas av hans son. Kyrkan har alltid styrts av män, men de kristna idealen - kärlek, mildhet, tjänande, osjälviskhet - har hört till den kvinnliga könsrollen. Varför lät inte Gud sin ställföreträdare på jorden födas till kvinna? En förklaring ges i det här programmet. Helena Brodin berättar till bilder från Gotlands medeltida kyrkoportaler.