Utredningen Säsong 1 — Avsnitt 5: En hel människa

Fakta läggs till fakta, men Jens Møller och hans team har fortfarande inte några avgörande bevis. Alla tvivel måste skingras, annars har de inget fall. Åklagare Jakob Buch-Jepsen betonar att det måste finnas motiv och dödsorsak för att kunna åtala. Møller kallar till presskonferens med förhoppningen att den gripne eller någon i dennes omgivning ska börja prata. Samtidigt undersöker man den misstänktes dator och hittar mörka hemligheter... I rollerna: Søren Malling, Pilou Asbæk, Laura Christensen, Charlotte Munck, Henrik Birch, Pernilla August, Rolf Lassgård m.fl. Del 5 av 6.