Last night of the proms Brittisk konsert från 2020

Världen är sig inte riktigt lik, och årets traditionella Proms är förstås inget undantag. Orkestern är bantad till 65 personer, och både vi och engelsmännen får njuta via tv och dator. Ikväll kan vi se hur det hela avlöpte förra lördagen! Till programmet bidrar vår egen Andrea Tarrodi med ett nyskrivet stycke, Solus - en kommentar till pandemin. Dirigent är finlandsbaserade Dalia Stasevska. Hon är redan känd för den svenska publiken på Stockholmsoperan, Konserthuset och i Berwaldhallen. Sångsolist är Golda Schultz, sopran från Sydafrika. Och jo - till sist bestämde sig BBC:s nye chef för att inkludera alla de traditionella sångerna: Jerusalem, Land of Hope and Glory, ja, till och med den omtvistade Rule, Britannia. Den engelska presentatören är Katie Derham. Precis som vanligt. Allt är inte förändrat!