Helgmålsringning Avsnitt 38

Helgmålsringning från Gärdslösa kyrka, Öland. Biskop em Jan-Olof Johansson berättar om en av gärdslösasonen Erik Johan Stagnelius dikter.