Helgmålsringning Avsnitt 35

Från Haväng i Skåne. Prästen Mikael Billemar talar om frihet och gränser utifrån horisontlinjen.