Helgmålsringning Avsnitt 34

Från Bohus Malmön i Bohuslän. Prästen Jonas Eek talar om livets och granitens mångtydighet bortom det till synes hårda.