Somalia - ett land i fritt fall Fransk dokumentär från 2019

Sedan 1991 har Somalia saknat en fungerande centralmakt. Landet har ingen infrastruktur, inget bankväsende. En splittrad och försvagad armé och en dåligt utrustad polis har svårt att stå emot de dagliga attackerna från terrorgrupper som al-Shabaab. Hur kan det komma sig att Somalia, trots miljarder i årligt internationellt stöd, fortfarande är ett land i kaos?